Tool box details
Danışman
Rating 0.0
Fatma Betül Karalı
04/21/2020

Merhaba arkada?lar, bilinmezliklerle ve endi?eyle dolu bir dönemden geçiyoruz. Belki s?k?ld?n?z, kendinizi motive edecek bir sebep bulmakta zorlan?yorsunuz ama bilmeniz gerek, yaln?z de?ilsiniz. Ama belki bu süreçte kendimize katabileceklerimizle birlikte kendimiz için bu krizi bir f?rsata çevirebiliriz.  Al??kanl?klar? olu?turmak veya var olan al??kanl?klar?m?z? de?i?tirmek günlük hayat?n ko?u?turmas?nda bazen zor olabiliyor. E?er sizin de de?i?tirmek istedi?iniz veya kendi hayat?n?za katmak istedi?iniz al??kanl?klar varsa videoya bir göz at?n derim. Son olarak akl?n?za tak?lanlar, sormak istedikleriniz için biz buraday?z. Sa?l?kl? günler dilerim :)

Related Video