Tool box details
Danışman
Rating 0.0
Yıldız Çiftçi
04/20/2020

Karantina günlerinde malum hepimiz evdeyiz ve daha çok evde kalmaya özen gösterelim.

Evet bu günlerde hepimizin vakitten ba?ka bol bir ?eyi yok.Bu yüzden evde kendimize vakit ay?racak kendimizi zenginle?tirecek aktiviteler yapmak laz?m.

??te bu aktivitelerden biri de kitap okumak.Benim okudu?um ve bitirdi?im "Babalar ve O?ullar" kitab?n? sizinle payla?mak istedim.

Kitapta olu?an aile ba?lar?n?,arkada?l?k ba?lar?n?,a?k?,sevgiyi ve bazende nefreti görebilirsiniz.Ama sonunda yine hayat?m?zda sevgiye yer vermemiz gerekti?ini anlayabilirsiniz.

Okudu?um bu kitab? sizlere tavsiye etmek için yazd?m sizde okursan?z birlikte tart??abiliriz kitab?.

Görü?mek üzere...